Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.cuvee-wines.si je podjetje CUVEE TRADE d. o. o., Litostrojska cesta 59, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju CUVEE TRADE d. o. o.).

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti CUVEE TRADE d. o. o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne trgovine, v nobenem primeru ne odgovarja lastnikom ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe te spletne trgovine in/ali informacij na spletni trgovini ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

CUVEE TRADE d. o. o. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last podjetja CUVEE TRADE d. o. o. in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino spletne trgovine kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Vsa vsebina na spletni strani www.cuvee-wines.si je last podjetja Cuvee Trade d.o.o. ali njegovih poslovnih partnerjev in se brez predhodne odobritve ne sme kopirati ali uporabljati v druge namene kakor namene trženja za podjetje Cuvee Trade d.o.o.